+46 704-911-314 hello@humanproof.se

Attrahera

Att kunna tala så att konsumenten förstår, berörs och intresserar sig för det du vill säga är idag ett viktigt och mycket starkt konkurrensmedel. För att skapa effektiv kommunikation är det ett måste att veta hur din mottagare (målgrupp) tänker, tycker och känner. Genom att förstå kunden på djupet genereras ökad lönsamhet genom möjligheten att utveckla nya attraktiva produkter, ge bättre service eller skapa effektiv reklam som går fram och berör.

Konsumentinsikt

User Driven Innovation (Brukardriven innovation), User-/Consumer Experience, Service-/Tjänste-design... kärt barn har många namn. På HUMAN PROOF kallar vi det Consumer Insights eller på ren svenska: konsumentinsikt. Oavsett handlar det om kundinsikt; att utveckla produkter, tjänster eller kommunikation utifrån användaren/mottagaren. Kort och gott att ha fokus på den som bestämmer om din produkt/tjänst verkligen är värd att lägga sina pengar på.

Tjänster

Genom ett kulturellt konsumentperspektiv hjälper HUMAN PROOF företag och organisationer att skapa tillväxt genom utveckling av nya produkter/design, förbättrad service, förpackningar och reklam som går fram och berör. Genom nära kundfokus skapas effektiv varumärkespositionering & organisationsförändringar. Med hjälp av HUMAN PROOF trendanalys ser varumärken och produkter till att befinna sig rätt i tiden.

Human Proof™

HUMAN PROOF utför kvalitativa kulturanalytiska undersökningar kring vad konsumenten verkligen tycker, tänker och känner (i motsats till kvantitativa som utgår ifrån vad kunden påstår att hon gör). Genom att kombinera kunskap hämtad från vetenskaperna etnologi/antropologi, sociologi, semiotik, marknadsföring och psykologi skapas en unika insikter som hjälper våra kunder att bygga välgrundade strategier och ökad lönsamhet.

Designed By Joolu Themes & HUMAN PROOF